Att förstå och arbeta med ensamhet

(Onlineutbildning)

999 kr

 SYFTE OCH MÅL

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om ensamhet och ensamma människors villkor. Om påverkan från barndom till vuxnas egna ansvar. Man berättar om isoleringens möjliga påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa samt konsekvenser i samhället. Sätt att motverka ensamhet presenteras kortfattat. Kursen passar alla som arbetar med människor som upplever ensamhet och de som själva upplever ensamhet.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om ensamhet kopplat till barndom, hälsa och samhälle
  • Kunskap om åtgärder med mål att bryta ensamhet
  • Kunskap om utmaningar och verktyg

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

För mer information och anmälan, tryck här:

Att förstå och arbeta med ensamhet