Certifierad Livscoach

(Onlineutbildning)

3999 kr

SYFTE OCH MÅL

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg och kunskaper som du behöver för att kunna coacha och motivera andra till att utvecklas som människor och att nå olika mål i livet. Det är en intensivutbuildning som består av bild, film och text och är helt onlinebaserad. Studierna bedrivs i valfri studietakt och omfattar mellan 5-10 studietimmar.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
  • Kunskap om coachande
  • Kunskap i grundläggande kommunikation
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Hjälp i sorg
  • Etik i hjälpande
  • Hållbarhet i hjälpande Livscoachens roll

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

För mer information och anmälan, tryck här:

Livscoach