Mångfald och integration
 • Expressa vill skapa en känsla av meningsfullhet och samhörighet genom kunskap.
 • Expressas mål är att möjliggöra för alla som vill utbilda sig att göra detta i sin egen takt och på egen plats.
 • Expressas utbildningar är tillgängliga för fler då de sker utan några träffar.
 • Expressa erbjuder flertalet utbildningar som syftar att lyfta kunskap om migration, integration, äldrefrågor, beroende, etnocentrism, kommunikation, pedagogik och medkänsla.
 • Expressa vill arbeta mot diskriminering och för normkritik och inkludering i samhället.
  Expressa stödjer alla medborgares egenmakt och utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att hjälpa den enskilde att hitta sin egen väg.

 

Utbildning för alla
 • Expressa vill att de utan gymnasiekompetens ska ha möjlighet att vidareutbilda sig. Därför har vi inga formella behörighetskrav.
 • Expressa vill bidra till att fler får möjlighet till meningsfulla arbetsuppgifter.
 • Expressa vill att fler ska få en chans att utbilda sig till ett rimligt pris, via möjlighet till delbetalning.
 • Expressa bedömer inte elevens skrivkunskaper. Detta för att underlätta för dem med skriv- och språksvårigheter
 • Expressa informerar om stresshantering och sätt att arbeta med psykisk och fysisk hållbarhet i flertalet utbildningar.

 

Jämställdhet
 • Expressas val av ämnen i beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar höjer kunskapen om samhällsviktiga frågor.
 • Expressa informerar om genusmedvetet hjälpande inom kommunikationsutbildning.
 • Expressa önskar belysa samhällets orättvisor och vill bidra till ett medkännande samhällsklimat. Makt- och jämlikhetsfrågor lyfts under utbildning i socialt och stöttande arbete.

 

Hållbar konsumtion
 • Expressas utbildningar är onlinebaserade och all information förmedlas digitalt.
 • Expressa minskar sina miljöavtryck genom att skicka utbildningsbevis elektroniskt. På detta sätt undviks frakt och användning av skrivare, bläck och papper.
 • Expressa informerar sina studenter att de kan låna litteratur på bibliotek eller köpa begagnade böcker. Kurslitteraturen kan finnas som e-böcker.