Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter är till för dig som söker effektiva och samhällsviktiga utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga fältet. Vårt mål är att möjliggöra för den som vill utbilda sig att göra detta i sin egen takt och på de tider det passar i kombination med eventuellt arbete, andra studier, föräldraledighet eller jobbsökande. Utifrån dessa kriterier har vi skapat våra utbildningar som är helt och hållet på distans.

Förkunskapskrav

Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. Detta då de är på en avancerad nivå såväl innehållsmässigt som språkligt. För att kunna genomföra och ta till sig utbildningarnas innehåll rekommenderar vi även goda kunskaper i det svenska språket.

Studietakt

Våra utbildningar och kurser är formade så att man ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning. Du bestämmer alltså själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock gäller följande ramar:

– Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa

– Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade. Se aktuell tidsram under respektive utbildning/kurs.

Utbildningsstart  

Första måndagen varje månad startar en ny studiegrupp (såvida det inte faller på en röd dag). Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till våra utbildningar görs enbart via hemsidan

Antagning, betalning och kontakt

Efter anmälan och svarsbesked får du en faktura hemskickad där ditt val av hel- eller delbetalning av summan framgår. Som privatperson har du möjlighet att delbetala utbildningskostnaden utan några extra avgifter eller räntor (gäller ej företag). Hela avgiften  måste dock vara betald inom ett år och innan utbildningen kan slutföras.

Efter anmälan och svarsbesked får du en faktura hemskickad där ditt val av helbetalning eller delbetalning av summan framgår. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator samt internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas efter registrerad betalning. Din första uppgift och övrig information som rör kursen får du tillgång till på utbildningens startdatum. All kontakt med din handledare sker via plattformen. Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Avanmälan

Avanmälan görs skriftligen till info@expressas.se. Vänligen se gällande villkor under fliken anmälan.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier. Viktigt att ha i åtanke när du sedan söker arbete är att den sammantagna kompetensen, så som personlig lämplighet och tidigare erfarenhet, är avgörande för att kunna få en anställning och lyckas i arbetslivet. Vi vill även betona att våra utbildningar inte är högskole-/universitetsutbildningar och därmed inte leder till en legitimerad eller certifierad titel. De ger dig istället värdefull kunskap och verktyg som du behöver för att kunna arbeta med den målgrupp eller i den roll som utbildningen avser.

Vi som arbetar här:

Var och en av Expressas utbildare har gedigen akademisk utbildning samt flerårig arbetslivserfarenhet inom de områden som Expressas utbildningar och kurser avser. Våra utbildare har samhällsvetenskaplig, pedagogisk, beteendevetenskaplig respektive humanistisk akademisk bakgrund. Hos oss finns:

  • Beteendevetare
  • Kulturvetare
  • Socionom/socialpedagog
  • Socialantropolog
  • Idéhistoriker/litteraturvetare
  • Legitimerad lärare 

Vi har stor erfarenhet av arbete med integrationsfrågor, mångfald, juridik, social och kognitiv utvecklingsarbete- barn, vuxna, ungdom, ledarskap, samtal, coachning och dylikt, från både privat och offentlig sektor. Du kan därmed vara förvissad om att du får en välutbildad, erfaren, kompetent och professionell utbildare/handledare när du väljer att gå någon av Expressas utbildningar eller kurser.

Finansiering:

Våra utbildningar är inte CSN-berättigade men eftersom utbildningarna är helt på distans har vi möjlighet att erbjuda priser som är rimliga och inte så höga i jämförelse med utbildningar som kräver fysisk närvaro. Vi vill även kunna ge alla intresserade en chans att (vidare)utbilda sig utan att det ska kosta mycket.

Vi anser att våra utbildningar är av hög relevans i dagens samhälle och ser gärna fler sakkunniga inom områden som utbildningarna berör.

Delbetalning:

Har du inte möjlighet att betala hela avgiften på en gång kan vi hjälpa dig som är privatperson att lägga upp en delbetalningsplan upp till ett år, och detta är helt UTAN några extra avgifter och räntor.

Observera att hela avgiften dock ska vara betald före utbildningens slut.  Delbetalningsmöjligheter erbjuds endast till privatpersoner och inte till företag.

Telefontid:

Mån-fre 10:00-15:00 (Begränsade telefontider under juni-augusti samt under jul och nyår) Tel: 010- 330 01 72

Skriv till oss

CAPTCHA
Var god vänta...

Kontakt

Kontakta Expressa Utbildningscenter
Email: info@expressas.se
Telefon: 010 - 330 01 72

Studentum

Hitta våra utbildningar på