Kommunikation och marknadsföring

(Onlineutbildning)

1999 kr

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med kursen är att studenten ska få verktygen och kunskapen för att förstå hur kommunikation och marknadsföring fungerar.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om hur kommunikation ser ut och fungerar
  • Kunskap om hur kommunikation bör användas beroende på mål, målgrupp och syfte
  • Kunskap om grunderna i marknadsföring
  • Färdigheter i grafisk profilering
  • Kunskap om bildkommunikation samt färdigheter i hur du använder bilder

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

 

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

 

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

 

För mer information och anmälan, tryck här:

Kommunikation och marknadsföring