Konflikthantering

(Onlineutbildning)

499 kr

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med kursen är att ge en grund och ökad kunskap om konflikters bakgrund och möjliga orsaker. Vad vi bär med oss, hur vi kommunicerar och vad förväntar vi oss av andra? Man vill både kunna förebygga, lösa och hantera konflikter i stunden och efteråt. Ett sätt att se på konflikter kan vara att acceptera, se dessa som naturliga och utvecklande. Men då bör man också veta var egen ståndpunkt kommer ifrån, vad man fokuserar på och hur man ser på and-ras rätt att uttrycka sig. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter: 

  • Kunskap om konfliktstilar och konflikttyper 
  • Konflikthantering 
  • Medvetenhet om förhandling och medling 
  • Sätt att reflektera kring konflikter 
  • Hålla i kommunikation för minskad konflikt 
  • Stresshantering vid inre och yttre konflikt 
  • Kunskap om uppfostringsstilar 

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

För mer information och anmälan, tryck här:

Konflikthantering