Ledarskapsutbildning

(Onlineutbildning)

3999 kr

 

SYFTE OCH MÅL

Målet med utbildningen är att förberedas för en yrkesroll i utveckling.  Att erbjudas färdigheter och kunskapen för modernt och skickligt ledarskap.
Fokus ligger på att med hjälp av kommunikations- och samtalsverktyg utveckla förmågan att med transparens samarbeta, hantera konflikter och bemöta medmänniskor. Kommunikation som man använder i affärsmässiga och professionella sammanhang med framgång.
Sammantaget präglas en modern chef av en balans mellan egen teknisk skicklighet och emotionell intelligens. En ledare med stark vilja att skapa en positiv, inkluderande och produktiv arbetsmiljö.

 

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Förmåga att hantera och förebygga konflikter
  • Att förstå sätt att nå mål och resultat
  • Ökad förståelse och insikt via personlig utveckling och självkännedom
  • Välutvecklad samtals- och kommunikationsförmåga
  • Ökad förmåga att hålla i coachande samtal (GROW)
  • Ökad förmåga att hålla i motiverande samtal (MI)
  • Vetskap om Non Violent Communication (NVC)
  • Övergripande kunskap om arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

 

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

 

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

 

För mer information och anmälan, tryck här:

Ledarskapsutbildning