MI – Motiverande samtal

(Onlineutbildning)

899 kr

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om motiverande samtal, förkortat MI. MI står för Motivational Interviewing på engelska och är ett evidensbaserat sätt att föra samtal om förändring. MI används inom många olika samtal oavsett om det gäller unga eller vuxna – med målet att se hur något kan bli bättre. Man har flertalet verktyg att använda under samtalen och flera sätt att kunna lyssna sig till att en förändrande dialog föds. MI-andan handlar om partnerskap, acceptans och medkänsla.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om att hålla i motiverande samtal – MI

 

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

 

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor).

Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

 

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

 

För mer information och anmälan, tryck här:

Motiverande samtal-MI