Mindfulness 

(Onlineutbildning)

999 Kr

 

 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om Medveten närvaro/Mindfulness och dess grunder för användning i vardagen, under meditation och i samvaro med andra. Mindfulness är en metod för grundning och acceptans där man arbetar för att stanna upp, känna, andas och vara i stunder mer än skynda förbi livet. Livet kan få mer kvalitet och upplevas starkare. Känslor kan regleras, stress minskas och inre samt yttre kommunikation underlättas. Ensamhet och samvaron med andra blir mer värdefull – och kroppen bli mer av en vän.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Mindfulness i relation till – Buddhismens lära
  • Andning
  • Avslappning
  • Meditation
  • Yoga
  • Vardag
  • Emotioner
  • Kommunikation
  • Fysisk hälsa 

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

 

För mer information och anmälan, tryck här: 

Mindfulness