Var och en av Expressas utbildare har gedigen utbildning och flera års arbetslivserfarenhet inom de områden som Expressas utbildningar och kurser avser. Våra utbildare har pedagogisk, samhälls-, kultur- och beteendevetenskaplig akademisk bakgrund.

Ordinarie personal:

Marie Gröön

marie.groon@expressa.se
Kandidatexamen från programmet Människa, mångfald och arbetsliv och Fil. Mag. i kulturvetenskap. Har arbetserfarenhet inom äldreomsorg, LSS, integration och projektledning, och har sedan 2009 arbetat med undervisning och studiehandledning i olika former, både på högskola och inom privat sektor.

Leila Dadgar

leila.dadgar@expressa.se
Beteendevetare och författare. Inriktningar och examen: Psykologi och sociologi. Övriga utbildningar: Livscoach, Social och emotionell träning, KBT-terapeut och Motiverande samtal. Har arbetserfarenhet inom äldreomsorg, integration, psykiatri, beroendeproblematik, kriminalvård, ledarskap och organisation, handledning, ungdomar, skola och undervisning. 

Petra Valej

petra.valej@expressa.se
Utbildad projektledare med erfarenhet inom evenemang och workshops med inriktning jämställdhet, mångfald och kultur. Arbetserfarenhet inom marknadsföring, tentamenshantering och koordinering av psykologiforskning på universitet. Petra är utbildad av Expressa för att handleda våra terapeutstudenter.

Sandra Ripheden

sandra.ripheden@expressa.se
Legitimerad gymnasielärare inom vård och omsorg, utbildad samtalsterapeut. Erfarenhet inom äldreomsorg, funktionsvariationer, psykiatri, skola och utbildning, coachning och mentorskap.

Elisabeth Kvist

elisabeth.kvist@expressa.se
Administratör med bakgrund inom studieförbund. Har erfarenhet från produktionsplanering och egenföretagare med kandidatexamen frön Högskolan för konst och design.

.

Övrig personal

Vi har även utbildare och handledare som arbetar hos oss på konsultbasis utifrån behov och efterfrågan.

Vi tillsammans med våra konsulter har stor erfarenhet inom följande ämnen:

 • Integrationsfrågor
 • Mångfald
 • Jämställdhet
 • Pedagogik
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Samtal – terapeutiska såväl som pedagogiska samtal
 • Handledning
 • Socialt och kognitivt utvecklingsarbete – från både privat och offentlig sektor
 • Äldreomsorg
 • Barn och ungdomar
 • Missbruksproblematik

Du kan därmed vara förvissad om att du får en kompetent och professionell utbildare/handledare när du väljer att gå någon av Expressas utbildningar eller kurser.