Vi som arbetar här

Var och en av Expressas utbildare har gedigen utbildning och flera års arbetslivserfarenhet inom de områden som Expressas utbildningar och kurser avser. Våra utbildare har pedagogisk, samhälls-, kultur- och beteendevetenskaplig akademisk bakgrund.

Ordinarie personal:

Leila Dadgar

leila.dadgar@expressa.se
Beteendevetare inriktning sociologi, Filosofie kandidatexamen i psykologi, Social och emotionell träning och Motiverande samtal. Har arbetserfarenhet inom äldreomsorg, integration, psykiatri, beroendeproblematik, kriminalvård, ledarskap och organisation, handledning, ungdomar, skola och undervisning. Ansvarig för verksamheten.

 

Marie Gröön

marie.groon@expressa.se
Kandidatexamen från programmet Människa, mångfald och arbetsliv och Fil. Mag. i kulturvetenskap. Har arbetserfarenhet inom äldreomsorg, LSS, integration och projektledning, och har sedan 2009 arbetat med undervisning och studiehandledning i olika former, både på högskola och inom privat sektor.

 

Petra Valej

petra.valej@expressa.se
Utbildad projektledare med erfarenhet inom evenemang och workshops med inriktning jämställdhet, mångfald och kultur. Arbetserfarenhet inom marknadsföring, tentamenshantering och koordinering av psykologiforskning på universitet.

 

Sandra Ripheden

sandra.ripheden@expressa.se
Legitimerad gymnasielärare inom vård och omsorg, utbildad samtalsterapeut. Erfarenhet inom äldreomsorg, funktionsvariationer, psykiatri, skola och utbildning, coachning och mentorskap.

 

Övrig personal:

Vi har även utbildare och handledare som arbetar hos oss på konsultbasis utifrån behov och efterfrågan.

Vi tillsammans med våra konsulter har stor erfarenhet inom följande ämnen:

 • Integrationsfrågor
 • Mångfald
 • Jämställdhet
 • Pedagogik
 • Ledarskap
 • Samtal – terapeutiska såväl som pedagogiska samtal
 • Handledning
 • Socialt och kognitivt utvecklingsarbete – från både privat och offentlig sektor
 • Äldreomsorg
 • Barn och ungdomar
 • Missbruksproblematik

Du kan därmed vara förvissad om att du får en kompetent och professionell utbildare/handledare när du väljer att gå någon av Expressas utbildningar eller kurser.