Var och en av Expressas utbildare har gedigen utbildning och flera års arbetslivserfarenhet inom de områden som Expressas utbildningar och kurser avser.

Våra utbildare har pedagogisk, samhälls-, kultur- och beteendevetenskaplig akademisk bakgrund.

My Nordgren
Handledare

Utbildad socionom, Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator, Diplomerad instruktör i MediYoga, kandidatexamen i miljövetenskap.

My har även grundutbildning i KBT Steg 1. Utbildning inom ACT, CFT och MI.

Socionom i 13 år varav de senaste 8 åren som kurator med behandling av vuxna personer med olika varianter och grader av psykosociala utmaningar i livet. 

Tidigare arbetserfarenhet: Kurator/terapeut vid företagshälsovård och privat hälsomottagning, lärarvikarie och kriminalvårdare. 

Marie Gröön
Handledare

Marie har studerat pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och har en magisterexamen i kulturvetenskap.

Hon har arbetat med undervisning och studiehandledning sedan 2009, och har vid sidan om Expressa uppdrag som lärare i kreativt skrivande.

Tidigare arbetserfarenhet från högskola, studieförbund, ungdomsverksamhet, äldreomsorg och LSS.

 

Leila Dadgar
Handledare

Beteendevetare, samtalsterapeut, coach och författare. Universitetsexamen inom: Psykologi och sociologi. Övriga utbildningar: Livscoach, Social och emotionell träning, samtals och KBT-terapeut, mindfulness och Motiverande samtal.

Har 20 års arbetserfarenhet inom hjälpande yrken: Äldreomsorg, integration, psykiatri, beroendeproblematik, kriminalvård, ledarskap och organisation, handledning, ungdomar, skola och undervisning.

Läs mer om mitt arbete på: leiladadgar.se

Du hittar mig och mitt arbete även på Instagram 

Petra Valej
Handledare

Samtalsterapeut och utbildad projektledare med erfarenhet inom evenemang och workshops med inriktning jämställdhet, mångfald och kultur. Arbetserfarenhet inom marknadsföring, tentamenshantering och koordinering av psykologiforskning på universitet. 

Zara Salahi
Utbildningsservice och kvalitetsansvarig

Examen inom litteratur och journalistik. Över tio års arbetserfarenhet inom kommunikation, projektledning, evenemangsplanering, marknadsföring och föreningsarbete. Främst verksam inom utbildning- och kultursektorn.

Expressa

Johan Petterson
Webbansvarig

Övrig personal

Expressa har utbildare och handledare som arbetar hos oss på konsultbasis utifrån behov och efterfrågan.

Tillsammans har vi på Expressa Utbildningscenter stor erfarenhet inom följande ämnen:

 • Integrationsfrågor
 • Mångfald
 • Jämställdhet
 • Pedagogik
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Samtal – terapeutiska såväl som pedagogiska samtal
 • Handledning
 • Socialt och kognitivt utvecklingsarbete – från både privat och offentlig sektor
 • Äldreomsorg
 • Barn och ungdomar
 • Missbruksproblematik

Du kan därmed vara förvissad om att du får en kompetent och professionell utbildare/handledare när du väljer att gå någon av Expressas utbildningar eller kurser.