Hos oss hittar du samhällsviktiga distanskurser. Läs i egen takt i vår lärplattform, utan fysiska träffar och med hjälp av en personlig handledare.

4 900.00 kr

- öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Distanskurser

Att hantera konflikter

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap i konflikthantering

4 900.00 kr

- öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer

4 900.00 kr

- lär dig mer om missbruk och behandlingar

Distanskurser

Chef och ledare

4 900.00 kr

- förmedla viktig kunskap och användbara verktyg för rollen som chef 

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar

4 900.00 kr

- förståelsen för utsatthetens konsekvenser för människors livsvillkor

4 900.00 kr

- öka kunskapen om nätmobbning

4 900.00 kr

Öka din personliga utveckling och självkännedom

Distanskurser

Ungdomar i samhället

4 900.00 kr

- öka kunskapen om ungdomars psykologi, ungdomars utveckling och identitetsbildning