Hos oss hittar du samhällsviktiga distanskurser. Läs i egen takt i vår lärplattform, utan fysiska träffar och med hjälp av en personlig handledare.

4 900.00 kr

- öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Distanskurser

Att hantera konflikter

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap i konflikthantering

4 900.00 kr

- öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer

4 900.00 kr

- lär dig mer om missbruk och behandlingar

Distanskurser

Chef och ledare

4 900.00 kr

- förmedla viktig kunskap och användbara verktyg för rollen som chef 

Distanskurser

Demenssjukdomar

4 900.00 kr

-kunskaper om demenssjukdomar

Distanskurser

Gerontologi

4 900.00 kr

-att åldras med omsorg och värdighet

4 900.00 kr

-Kommunikation och bemötande i vården  

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar

4 900.00 kr

-Kommunikation vid demenssjukdomar