4 900.00 kr

- öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

15 900.00 kr

- för dig som vill arbeta med äldre

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap i konflikthantering

4 900.00 kr

- öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer

4 900.00 kr

- lär dig mer om missbruk och behandlingar

15 900.00 kr

- arbeta med beroendeproblematik 

16 900.00 kr

- utbildning i handledning

4 900.00 kr

- förmedla viktig kunskap och användbara verktyg för rollen som chef 

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi