16 900.00 kr

- utbildning i handledning

15 900.00 kr

- motiverande och coachande samtal

15 900.00 kr

- samtal för att finna motivation, hantera sin stress eller rädda en relation

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar

4 900.00 kr

Öka din personliga utveckling och självkännedom