Pedagogik

Äldrepedagog

15 900.00 kr

- för dig som vill arbeta med äldre

Pedagogik

Beroendepedagog

15 900.00 kr

- arbeta med beroendeproblematik 

15 900.00 kr

- för dig som vill arbeta med integrationsfrågor

Pedagogik

Resurspedagog

15 900.00 kr

- arbeta inom förskola och grundskola som pedagogisk resurs

Pedagogik

Socialpedagog

21 900.00 kr

–Brinner du för att hjälpa andra?

21 900.00 kr

-Arbeta med behandling och utveckling

Pedagogik

Ungdomskonsulent

15 900.00 kr

- för dig som arbetar eller som vill arbeta med ungdomar