4 900.00 kr

- öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem