4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom emotionsfokuserad terapi

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av CFT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering