4 900.00 kr

- öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer