4 900.00 kr

- öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer

Distanskurser

Demenssjukdomar

4 900.00 kr

-kunskaper om demenssjukdomar

Distanskurser

Gerontologi

4 900.00 kr

-att åldras med omsorg och värdighet

4 900.00 kr

-Kommunikation och bemötande i vården  

4 900.00 kr

-Kommunikation vid demenssjukdomar

4 900.00 kr

-Neuropsykiatriska funktionsvariationer

4 900.00 kr

-palliativ vård i äldreomsorg

4 900.00 kr

-Psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta mammor

Distanskurser

Smärta hos äldre

4 900.00 kr

-smärta hos äldre