Åldrande och äldreomsorg

Syftet med kursen är att öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande och äldreomsorg samt öka förståelsen för äldre personers hälsa och livsvillkor.

Efter avslutad kurs förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande
• Ökad förståelse för äldre personers hälsa och livsvillkor
• Förståelse för äldreomsorgens och omsorgsarbetets villkor

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När alla moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Pris:

För privatpersoner: 4900:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 4900:- exkl. moms.

Åldrande och äldreomsorg

– öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv på åldrande

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT