Att hantera konflikter

Målet med kursen ”Att hantera konflikter” är att ge grundläggande kunskap i konflikthantering och verktyg för att kunna hantera svåra samtal (såväl privat som på arbetsplatsen) och förmåga att förebygga, hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

Till kursen behöver du följande böcker:

Grundläggande samtalsmetodik – en handbok för hjälpare, Richard Nelson-Jones, Studentlitteratur, 2005

Konflikter. Uppkomst, dynamik och hantering, Barbro Lennéer Axelson/Ingela Thylefors, Natur & Kultur, 201

Att hantera konflikter

test

2 499.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Par-/relationsterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad KBT-terapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Stressterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering