Demenssjukdomar

Kursen vänder sig till dig som dels arbetar inom vård och omsorg, för dig som är anhörig men även för dig som har ett stort intresse för demenssjukdomar.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om demenssjukdomar samt behov hos den demenssjuke. Kursen ger också kunskap i beteendemässiga och psykiska Symtom vid Demens, BPSD, och personcentrerad vård och omsorg.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om olika demenssjukdomar
  • Kunskap om BPSD
  • Förmåga att professionellt bemöta demenssjuka
  • Förmåga att arbeta personcentrerat
  • Kunskap om demens som samlingsnamn
  • Förmåga att analysera relevant forskning till ämnet

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

 

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Demenssjukdomar

-kunskaper om demenssjukdomar

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress