Diplomerad Beroendekonsulent

Syfte och mål

Beroendekonsulentutbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av att arbeta med beroendeproblematik och avser att ge en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Men den är även för dig med personligt intresse i ämnet. Förutom alkohol-, drog- och sexmissbruk visar samhället idag att det finns fler missbruks- och beroendeområden som behöver belysas och behandlas. Problem som exempelvis spelmissbruk, matmissbruk och shoppingmissbruk är mer erkända idag vilket även har ökat efterfrågan på kunskap och behandlingsmetoder.

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap, kompetens och färdigheter för att kunna arbeta med personer i olika beroendetillstånd. Stor vikt läggs vid kommunikativa färdigheter och förmågan att vara en god lyssnare, samt vid att öka den egna självkännedomen.

Efter avslutad utbildning blir du diplomerad Beroendekonsulent och kan arbeta med beroende- och missbruksfrågor inom olika områden.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Kunskap om och förståelse för olika typer av missbruk och beroenden
  • Grundläggande kompetens för att kunna arbeta med olika typer av beroendetillstånd
  • Utvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment; varav fem är teoretiska och ett är praktiskt. De teoretiska delmomenten består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det praktiska delmomentet går ut på att genomföra ett samtal med stöd i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Pris:

För privatpersoner 15 900 kr inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner möjlighet till delbetalning.

För företag 15 900 kr exkl. moms.

Diplomerad Beroendekonsulent

– arbeta med beroendeproblematik 

15 900.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Par-/relationsterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad KBT-terapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Stressterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering