Diplomerad Integrationspedagog

Syfte och mål

Utbildningen till Integrationspedagog är dels för dig som redan är verksam inom integrationsområdet och önskar att utveckla och stärka din kompetens, dels för dig som söker kunskap och relevanta verktyg för att efter utbildningen kunna arbeta med flyktingar och invandrare. Efter utbildningen blir du diplomerad Integrationspedagog och har fått en bra grund att stå på i arbetet med målgruppen.

Syftet med utbildningen är att öka kännedomen om flyktingars och invandrares situation, ge en ökad förståelse för det mångkulturella Sverige samt ge kunskap om de processer och svårigheter som människor i flykt ställs inför. I utbildningen lär man sig också att kommunicera på ett pedagogiskt, stödjande och motiverande sätt och att hantera svåra samtal.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Ökad förståelse för flyktingar och invandrare samt deras bakgrund
  • Ökad kunskap om det mångkulturella Sverige
  • Ökad kunskap om kulturmöten
  • Förmåga att hantera svåra samtal
  • Utvecklad pedagogisk förmåga och kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment; varav fem är teoretiska och ett är praktiskt. De teoretiska delmomenten består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det praktiska delmomentet går ut på att genomföra ett samtal med stöd  i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Pris:
För privatpersoner: 15 900:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 15 900:- exkl. moms.

Diplomerad Integrationspedagog

– för dig som vill arbeta med integrationsfrågor

15 900.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Par-/relationsterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad KBT-terapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Stressterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering