Diplomerad Socialkonsulent

Syfte och mål

Socialkonsulentutbildningen är för dig som arbetar eller har intresse av att arbeta med människor i en stödjande, motiverande och hjälpande roll. Syftet med utbildningen är att skapa, utveckla samt förbereda en ny yrkesroll i samhället och avser att ge dig de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som är av vikt för att kunna arbeta inom det sociala fältet. Ämnen som berörs är bland annat social problematik, utvecklingspsykologi, äldrepsykologi, beroendeproblematik, kommunikation och mångkulturalitet.

Efter avslutad och godkänd utbildning blir du diplomerad Socialkonsulent och har fått en grund att stå på för att kunna arbeta med olika målgrupper inom det sociala fältet så som ungdomar, invandrare/flyktingar och vuxna på individ, – grupp- och samhällsnivå.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Kunskap om olika målgrupper inom det sociala fältet
  • Kunskap om socialtjänstlagen
  • Kunskap i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter
  • Kunna hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal
  • Kunskap i hur man handleder i beteendeändring
  • Kunskap i hur man leder andra och skapar effektiva mål och förbättringar
  • Utvecklad pedagogisk förmåga och kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Utförande

Utbildningen består av fyra större delmoment. De tre första delmomenten är enbart teoretiska och består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det sista delmomentet består även av en praktisk del som går ut på att genomföra ett samtal med stöd  i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Det finns efter avslutade studier även möjlighet att höja sin kunskapsnivå genom att läsa vidare och fördjupa sig i något av ämnena som tas upp i utbildningen.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Pris:
För privatpersoner: 28 900:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 28 900:- exkl. moms.

Diplomerad Socialkonsulent

– arbeta med människor i en stödjande, motiverande och hjälpande roll

28 900.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Öka din personliga utveckling och självkännedom

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Par-/relationsterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad KBT-terapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi