Diplomerad Ungdomskonsulent

Syfte och mål

Ungdomskonsulentsutbildningen är för dig som arbetar med ungdomar eller har intresse av att arbeta med ungdomar. Utbildningen avser att ge relevant kunskap och användbara verktyg för att kunna bemöta och stödja ungdomar i deras utveckling. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad Ungdomskonsulent och har fått en gedigen grund att stå på för att kunna arbeta med ungdomar inom olika områden.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ungdomars identitet, ungdomskultur samt ge kunskap om svåra livssituationer och utmaningar en del ungdomar ställs inför. Utbildningen avser även att öka dina kommunikativa färdigheter och ge dig verktyg att bemöta och hantera svåra samtal med ungdomar. Några av de områden som berörs är utvecklingspsykologi, ungdomskultur, etnicitet samt köns- och genusperspektiv i det sociala arbetet med ungdomar.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Kunna beskriva centrala aspekter av socialt arbete med ungdomar
  • Ha kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv på ungdomars identitet och utveckling
  • Känna igen skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars vardag
  • Ha kunskap om teorier och metoder i socialt arbete med ungdomar
  • Utvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment; varav fem är teoretiska och ett är praktiskt. De teoretiska delmomenten består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det praktiska delmomentet går ut på att genomföra ett samtal med stöd  i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Pris:

För privatpersoner 15 900 kr inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner möjlighet till delbetalning.

För företag 15 900 kr exkl. moms.

Diplomerad Ungdomskonsulent

– för dig som arbetar eller som vill arbeta med ungdomar

15 900.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Par-/relationsterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad KBT-terapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

Terapeutiska utbildningar

Diplomerad Stressterapeut

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering