Kommunikation vid demenssjukdomar

Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar inom vård och omsorg men även för dig som vill bredda dina kunskaper inom kommunikation med demenssjuka. Denna kurs kan man även läsa som anhörig till den demenssjuka.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge ökad förståelse för och kunskaper om hur man bemöter och kommunicerar med demenssjuka. Vidare kommer den studerande att gå igenom utvald forskning och skriva en avslutande analytisk text utifrån forskningen.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Förmåga att anpassa kommunikationen till demenssjuka
  • Kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och BPSD.
  • Kunskap om gerotranscendens
  • Kunskap om estetikens betydelse i arbete med demenssjuka
  • Förmåga att använda sig av reminiscens

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Kommunikation vid demenssjukdomar

-Kommunikation vid demenssjukdomar

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress