Ledarskapsutbildning

Syfte och mål

Ledarskapsutbildningen är för dig som arbetar som chef och ledare eller har intresse av att arbeta inom detta område. Utbildningen är beteendevetenskapligt inriktad och ger dig även kunskap i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och målstyrning. Den avser även att ge dig viktiga kommunikationsverktyg som behövs för att kunna arbeta som en skicklig chef och ledare inom olika typer av verksamheter.

Syftet är att utveckla dig själv och din förmåga att leda andra och att bidra till att stärka och tydliggöra din roll som chef. Du får även verktyg som behövs för att kunna samarbeta med andra personer, vara en god förebild och kunna hantera konflikter och andra svårigheter som kan uppstå på en arbetsplats. Stor vikt i denna utbildning läggs på kommunikation och mellanmänskligt samspel.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

 • Övergripande kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Kunna hantera och förebygga konflikter
 • Målstyrning: att skapa och leda effektiva mål, team och förbättringar
 • Välutvecklad kommunikationsförmåga
 • Ökad förmåga att vara en god lyssnare
 • Välutvecklad förmåga att coacha andra
 • Utvecklad förmåga att leda andra till ett framgångsrikt ledarskap
 • Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal

Utförande

Utbildningen är uppdelad på sex delmoment vilka består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det sista delmomentet består även av en praktisk del. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett digitalt utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Det finns efter avslutade studier även möjlighet att höja sin kunskapsnivå genom att läsa vidare och fördjupa sig i något av följande ämnen:

 • Beroendeproblematik
 • Ungdomskultur
 • Äldreomsorg

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

Pris:

För privatpersoner 18 900 kr inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner möjlighet till delbetalning.

För företag 18 900 kr exkl. moms.

Ledarskapsutbildning

– för dig som arbetar som chef och ledare eller har intresse av att arbeta inom detta område

18 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT