Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Kursen riktar sig till dig som antingen arbetar inom området eller har ett stort intresse för neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att utifrån ett vård- och omsorgsperspektiv ge grundläggande kunskaper om olika funktionsvariationer samt om bemötande i arbetet med olika personer med funktionsnedsättningar. Vidare kommer den studerande att gå igenom utvald forskning och skriva en avslutande analytisk text utifrån forskningen.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Förmåga att anpassa kommunikation och bemötande
• Kunskap om anhörigas situation
• Kunskap om samhällets ansvar
• Förmåga att använda sig av TEACCH metoden
• Kunskap om Snoezelen i praktiken
• Kunskap om lagar, SoL, LSS och diskrimineringslagen
• Förmåga att analysera relevant forskning till ämnet

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Neuropsykiatriska funktionsvariationer

-Neuropsykiatriska funktionsvariationer

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress