Psykisk ohälsa hos gravida/nyförlösta mammor

Kursen riktar sig till vårdpersonal, anhörig till någon som har drabbats eller till dig som har intresse för området

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta mammor. Den studerande kommer att få konkreta verktyg i att förebygga ohälsa hos målgruppen och hur man kan hjälpa och se de som idag har en psykisk ohälsa. Vidare kommer den studerande att gå igenom utvald forskning och skriva en avslutande analytisk text utifrån forskningen.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Kunskap om psykiatriska tillstånd
• Förmåga att se psykisk ohälsa
• Kunskap om vikten att följa upp efter förlossning
• Kunskap om anknytningsproblem som kan uppstå
• Kunskap om hur mammans psykiska ohälsa påverkar barnets hälsa
• Kunskap om hur vården kan hjälpa till vid psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta mammor

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Psykisk ohälsa hos gravida/nyförlösta mammor

-Psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta mammor

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress