Smärta hos äldre

Kursen riktar sig framförallt till personal inom äldreomsorgen men kan även läsas av anhöriga och andra med intresse för smärtproblematik hos äldre.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att erbjuda en kompetenshöjning i smärta hos äldre för yrkesverksamma undersköterskor.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om smärta
  • Förmåga att ha en helhetssyn på smärta
  • Kunskap om kroppens smärthämmande system
  • Förmåga att beskriva olika former av smärta
  • Kunskap om smärta hos äldre
  • Kunskap om smärtanalys och smärtbedömning
  • Förmåga att reflektera kring hinder för smärtbehandling
  • Kunskap om vanligt förekommande läkemedel vid smärtbehandling
  • Förmåga att analysera relevant forskning på området

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

 

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Smärta hos äldre

-smärta hos äldre

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress