Socialkonsulent

Diplomerad/Certifierad 

1-ÅRIG DISTANSUTBILDNING – FLEXIBEL STUDIETAKT (MAX 18 MÅN)

Praktik ingår vid certifiering

 

Syfte och mål

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och verktyg för att kunna arbeta stödjande, motiverande och hjälpande inom det sociala fältet. Utbildningen syftar till att ge förståelse för det sociala arbetets utformning och villkor, samt att ge förutsättningar för god kommunikation och ett gott bemötande. Studenten väljer själv inriktning mot någon av målgrupperna ungdomar, äldre, invandrare/flyktingar, personer med funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även obligatoriska videosamtal med handledaren.

För diplomering förväntas studenten efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Förståelse för socialt arbete
• Förståelse för utsatthet i dagens samhälle
• Kunskap om olika målgrupper inom det sociala fältet
• Fördjupad kunskap inom vald målgrupp
• Kunskap om de lagar som reglerar socialt arbete
• Kunskap i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter
• Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal
• Kunskap om socialpedagogiska förhållningssätt och metoder
• Utvecklad pedagogisk förmåga och kommunikationsförmåga
• Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
• Ökad mångfaldsmedvetenhet
• Kunskap i motiverande samtal (MI)

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator och internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas veckan innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 12-13 delmoment beroende på om du väljer diplomering eller certifieringsnivå, varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner.

De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom eller certifikat.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Pris:

För privatpersoner 28 900 kr inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner möjlighet till delbetalning.

För företag 28 900 kr exkl. moms.

För mer info gällande praktik, certifiering och validering, tryck här: Praktik och Certifiering

Vid certifiering tillkommer en avgift på 1900:-.

Socialkonsulent

– arbeta med människor i en stödjande, motiverande och hjälpande roll

28 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

-Psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta mammor

4 900.00 kr

-Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Distanskurser

Smärta hos äldre

4 900.00 kr

-smärta hos äldre