Socialpedagog- inriktning KBT

2-ÅRIG DISTANSUTBILDNING – FLEXIBEL STUDIETAKT (MAX 30 MÅN)

Syftet med socialpedagogutbildningen är att ge de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna arbeta med människor i olika utsatta situationer.

Utbildningen syftar därmed till att utveckla socialpedagogens kommunikativa och pedagogiska färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i sitt sociala arbete.

Utbildningen ger en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi.

I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även obligatoriska videosamtal med handledaren.

Efter avslutad utbildning förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Förståelse för socialt arbete
 • Kunskap om socialpedagogiska förhållningssätt och metoder
 • Kunskap om ungdomars utveckling och livsvillkor
 • Kunskap om missbruk och beroende
 • Kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsvariationer
 • Kunskap om migration och psykosocialt arbete med nyanlända
 • Kunskap om orsaker till brottslighet
 • Kunskap om KBT – kognitiv beteendeterapi
 • Effektiva KBT-strategier
 • Kunskap om de lagar som reglerar socialt arbete
 • Kunskap i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter
 • Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal
 • Förståelse för maktuttryck och ojämlikhet i socialt arbete
 • Färdigheter i samtalsmetodik
 • Förståelse för rollen som hjälpare (utifrån etik och hållbarhet)
 • Kunskap om personlig utveckling

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset. Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator och internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas veckan innan startdatum.
Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 21 delmoment varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner.
De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett digitalt utbildningsbevis från oss.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Pris:

För privatpersoner: 21 900:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 21 900:- exkl moms.

 

Socialpedagog- inriktning KBT

-Arbeta med behandling och utveckling

21 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT