Specialpedagogik

Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge ökad kunskap inom det tvärvetenskapliga ämnet specialpedagogik för att stärka personal inom skolans verksamhet.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:
• Kunskap om specialpedagogikens grunder
• Förmåga att praktiskt tillämpa specialpedagogik på arbetsplatsen
• Kunskap om teorier inom specialpedagogiken
• Kunskap om det inkluderande samhället
• Färdigheter i att analysera förbättringsområden inom skolans verksamhet med utgångspunkt från specialpedagogiken

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.
Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator samt internet-uppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas veckan innan start-datum.
Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Kursen består av fem delmoment. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.
För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar, visar att du har uppnått kursens kunskapsmål.

Pris:

För privatpersoner: 7 500:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 7 500:- exkl. moms.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

 

Specialpedagogik

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

7 500.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Pedagogik

Specialpedagogik

7 500.00 kr

-Specialpedagogik till yrkesverksamma inom skolan

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

21 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

4 900.00 kr

-Öka dina kunskaper om stress