Stresshantering

Kursens syfte är att ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill hjälpa dig själv och andra att förstå stress. Kursen ger kunskap om varför stress uppstår och hur människan påverkas psykiskt och fysiskt av stress. Utgångspunkt för utbildningen är sambandet mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa, med inriktning ACT.

Studenten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Ökad förståelse för orsaker till, och konsekvenser av, stress
• Grundläggande kunskaper inom stresshantering (inkluderar strategier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 

Utförande

Kursen är uppdelad på 2 delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett digitalt kursbevis från oss.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar tidigare så går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

 

Pris:
För privatpersoner: 4900:- inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 4900:- exkl. moms.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Stresshantering

-Öka dina kunskaper om stress

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT