Ungdomar i samhället

Syftet med kursen är att öka kunskapen om och förståelsen för ungdomars utveckling och identitetsbildning utifrån psykologiska och sociologiska perspektiv, samt att ge insikt i och kunskap om olika ungdomskulturella uttryck.

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv på ungdomars identitet och utveckling
• Förmåga att känna igen skydds- och riskfaktorer i ungdomars vardag
• Förståelse för ungdomskulturella uttryck

Utförande

Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Kursen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Pris:
För privatpersoner: 4900:- Inkl. moms. Vi erbjuder privatpersoner delbetalning.
För företag: 4900:- Exkl. moms.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis.

Ungdomar i samhället

– öka kunskapen om ungdomars psykologi, ungdomars utveckling och identitetsbildning

4 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT