Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter har funnits i 8 år och är till för dig som söker effektiva och samhällsviktiga utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet. Vårt mål är att möjliggöra för den som vill utbilda sig att göra detta i sin egen takt och på de tider det passar i kombination med eventuellt arbete, andra studier, föräldraledighet eller jobbsökande. Utifrån dessa kriterier har vi skapat våra utbildningar som är helt och hållet på distans.

Förkunskapskrav
Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. Detta då de är på en avancerad nivå såväl innehållsmässigt som språkligt. För att kunna genomföra och ta till sig utbildningarnas innehåll rekommenderar vi goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana.

Studietakt
Våra utbildningar och kurser är formade så att man ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning. Du bestämmer alltså själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock gäller följande ramar:
– Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa
– Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade. Se aktuell tidsram under respektive utbildning/kurs.

Utbildningsstart
Första måndagen varje månad startar en ny studiegrupp (såvida det inte faller på en röd dag). Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats.

Anmälan
Anmälan till våra utbildningar görs enbart via hemsidan. Anmälan innebär köp av utbildning/kurs.

Antagning, betalning och kontakt
Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Som privatperson har du möjlighet att delbetala utbildningskostnaden via Svea Ekonomi. Har du inte möjlighet att betala via Svea Ekonomi kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Våra utbildningar är inte CSN-berättigade, men eftersom utbildningarna är helt på distans har vi möjlighet att erbjuda priser som är rimliga och inte så höga i jämförelse med utbildningar som kräver fysisk närvaro. Vi vill även kunna ge alla intresserade en chans att (vidare)utbilda sig utan att det ska kosta mycket.

Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas per mail veckan innan kursstart, direkt från lärplattformen Quiculum.

Lärplattform: Quiculum  support@quiculum.se

Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset

Tillvägagångssätt
Som stöd i dina studier tilldelas du vid kursstart en handledare som följer dig genom hela utbildningen. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket gör att du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling samt grundläggande datakunskaper. Din första uppgift och övrig information som rör kursen får du tillgång till på lärplattformen på utbildningens startdatum. All kontakt med din handledare sker sedan via samma plattform.

Avanmälan
Avanmälan görs skriftligen till info@expressa.se. Vänligen se gällande villkor under fliken anmälan. Ångerrätt 14 dagar enligt distanslagen.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis från oss i form av ett diplom eller certifikat där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier. Viktigt att ha i åtanke när du sedan söker arbete är att den sammantagna kompetensen, så som personlig lämplighet och tidigare erfarenhet, är avgörande för att kunna få en anställning och lyckas i arbetslivet. Vi vill även betona att våra utbildningar inte är högskole-/universitetsutbildningar. De ger dig istället värdefull kunskap och verktyg som du behöver för att kunna arbeta med den målgrupp eller i den roll som utbildningen avser.

Vi anser att våra utbildningar är av hög relevans i dagens samhälle och ser gärna fler sakkunniga inom områden som utbildningarna berör.

Tryck här för övrig info:

Allmänna villkor Företag

Allmänna villkor – Privatperson

Integritetspolicy

Kvalitet

Nedladdningsbara dokument

Vi som arbetar här

Vision och ambition

 

Delbetalningsinformation Svea Ekonomi:

3 månaders delbetalning ( 0% ränta)      uppläggningsavgift 95 kr

6 månader ( 0% ränta)                            uppläggningsavgift 195 kr

12 månader ( 0% ränta)                          uppläggningsavgift 295 kr

24 månader ( 9.95% ränta)                     uppläggningsavgift 295 kr

För mer information, kontakta Svea Ekonomis kundtjänst på 08-5149 31 13 eller kundtjanst.sveawebpay@sveaekonomi.se.