Expressa Utbildningscenter har funnits i snart 11 år och finns till för dig som söker distansutbildningar och onlineutbildningar inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet. Vårt mål är att möjliggöra för dig som vill utbilda dig att göra detta i din egen takt och på de tider som passar i kombination med eventuellt arbete, andra studier, föräldraledighet eller arbetssökande. Utifrån dessa kriterier och förutsättningar har vi skapat våra utbildningar som är helt och hållet på distans.

Vi finns här för dig
Det finns många fördelar med distansutbildningar där du kan studera när du vill och i vilken takt du vill. Vår styrka och det som skiljer oss från många andra utbildare, är att du som student aldrig står ensam. Du har alltid en engagerad handledare som följer dig och hjälper dig under hela din utbildning. Även om kommunikationen mestadels sker via en lärplattform, bemöter vi alla våra studenter med mänsklighet, värme, engagemang och gemenskap. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.
Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

Förkunskapskrav
Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. Detta då de är på en avancerad nivå såväl innehållsmässigt som språkligt. För att kunna genomföra och ta till sig utbildningarnas innehåll rekommenderar vi goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana.

 

Studietakt
Våra utbildningar och kurser är formade så att du ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock gäller följande ramar:
– Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa.
– Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade. Se aktuell tidsram under respektive utbildning/kurs. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.

Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

 

Anmälan och utbildningsstart
Anmälan till våra utbildningar görs enbart via hemsidan under respektive kurssida. Anmälan innebär köp av utbildning/kurs. Utbildningsstart sker alltid på den första måndagen varje månad – såvida det inte faller på en röd dag. Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.

Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

 

Antagning, betalning och kontakt
Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Som privatperson har du möjlighet att delbetala utbildningskostnaden via Svea Ekonomi. Har du inte möjlighet att betala via Svea Ekonomi kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Våra utbildningar är inte CSN-berättigade, men eftersom utbildningarna är helt på distans har vi möjlighet att erbjuda priser som är rimliga i jämförelse med utbildningar som kräver fysisk närvaro. Vi vill även ge alla intresserade en chans att (vidare)utbilda sig utan att det ska kosta mycket. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.

Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

 

Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas per mail veckan innan kursstart, direkt från lärplattformen Quiculum (support@quiculum.se).

 

Tillvägagångssätt
Som stöd i dina studier tilldelas du en handledare som följer dig genom hela utbildningen. Utbildningen sker helt och hållet på distans via lärplattformen Quiculum, vilket gör att du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling samt grundläggande datakunskaper. Du får tillgång till din första uppgift och övrig kursinformation på lärplattformen vid utbildningens start. All kontakt med din handledare sker sedan via samma plattform. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.

Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

 

Avanmälan
Avanmälan görs skriftligen till info@expressa.se. Vänligen se gällande villkor under fliken anmälan. Ångerrätt 14 dagar enligt distanslagen. Detta gäller endast våra distansutbildningar och inte våra onlineutbildningar.

Läs mer om skillnaderna mellan våra utbildningsalternativ här: Skillnader

 

 

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis från oss i form av ett diplom eller certifikat där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier. Viktigt att ha i åtanke när du sedan söker arbete är att den sammantagna kompetensen, så som personlig lämplighet och tidigare erfarenhet, är avgörande för att kunna få en anställning och lyckas i arbetslivet. Vi vill även betona att våra utbildningar inte är högskole-/universitetsutbildningar. De ger dig istället värdefull kunskap och verktyg som du behöver för att kunna arbeta med den målgrupp eller i den roll som utbildningen avser.

 

Vi anser att våra utbildningar är av hög relevans i dagens samhälle och ser gärna fler sakkunniga inom områden som utbildningarna berör.