Ni är ett privat utbildningsföretag, vad betyder det?

Vi är ett privat alternativ till högskola-/Universitet som erbjuder eftergymnasiala distansutbildningar. Vi är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag och är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Expressa Utbildningscenter har även erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine) som utövare och utbildningsleverantör. Läs mer här: Almega – Utbildningsföretagen och IPHM

Är Expressas utbildningar CSN-berättigade?

Våra utbildningar är inte CSN-berättigade. Enligt Studiestödsförordningen (2000:655) är det endast dessa vuxenutbildningar som ger rätt till studiemedel i Sverige:

 • Högskole- och universitetsutbildningar
 • Yrkeshögskoleutbildningar
 • Kommunala vuxenutbildningar
 • Folkhögskoleutbildningar
 • Konst- och kulturutbildningar

Läs mer hos CSN

Vad krävs för att kunna studera hos er? 

Vi har inga särskilda behörighets eller antagningskrav mer än våra rekommendationer om att man har goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana.

Jag har inga betyg, kan jag studera hos er?

Det kan du! Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. För att läsa på universitet/högskola krävs betyg och poäng vilket vi inte kräver. Innehålls och kvalitetsmässigt ligger våra utbildningar samt litteratur på samma nivå.

När startar utbildningarna?

Distansutbildningar: Första måndagen varje månad startar en ny studiegrupp (såvida det inte faller på en röd dag). Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats.

Onlineutbildningar: Start direkt efter köp av utbildning.

När är sista anmälningsdagen för kommande månads utbildning?

Torsdagen före kursstart är sista anmälningsdagen (gäller endast distansutbildningar)

Hur vet jag att jag blivit antagen, när kommer mitt antagningsbesked?

Inom 2 dagar efter din anmälan får du ett antagningsbesked (gäller endast distansutbildningar).

Ingår kurslitteraturen?

Distansutbildningar: Nej, kurslitteraturen får studenten införskaffa själv. Oftast kan man finna denna litteratur gratis via biblioteket och ibland begagnade.

Onlineutbildningar: Allt material ingår.

Kan jag gå flera kurser och utbildningar, blir det billigare?

Ja. Du får 20% rabatt på ditt andra köp. Vid köp av annan inriktning efter avslutad utbildning (gäller de terapeutiska utbildningarna), är priset 4900 kr, (gäller endast distansutbildningar).

Vad är det för skillnad på Expressa och andra utbildare?

Vår styrka och vad som skiljer oss från många andra utbildningsföretag är att du som student aldrig står ensam. Du har alltid en engagerad handledare som följer dig och hjälper dig under hela din utbildning. Även om kommunikationen mestadels sker i en lärplattform, bemöter vi alla våra studenter med mänsklighet, värme, engagemang och gemenskap.

Hur kan jag betala min utbildning?

Du kan finansiera din utbildning genom något av följande alternativ:

 • Betala via Svea Ekonomi (gäller endast distansutbildningar)
 • Betala via Klarna (gäller endast onlineutbildningar)
 • Betala via oss- kontakta oss för info
 • Företagsköp
 • Arbetsgivare
 • Omställningsfonden
 • Trygghetsrådet
 • Trygghetsstiftelsen
 • Övriga stiftelser/föreningar

Kan jag få återbetalt en del av anmälningsavgiften om jag ej fullföljer min utbildning?

Nej, påbörjade utbildningar återbetalas ej.  

Kan jag ångra mitt köp?

Du har 14 dagars ångerrätt enligt distanslagen (När det gäller onlineutbildningar så gäller inte ångerrätten om utbildningen har startat).

Kan jag delbetala min utbildning?

Ja (gäller endast distansutbildningar).

Är det möjligt att själv kunna ta en paus i studierna under sommaren?

Du planerar själv din studietid så att du kan ta en paus när det passar dig. Om du känner att du behöver ta en längre paus som kommer att påverka din studietid kontaktar du din handledare och diskuterar detta.

Betalar man utbildningen direkt vid anmälan på er hemsida?

För onlineutbildningar betalas utbildningen direkt.

För distansutbildningar gäller följande: Företag har 1 månads förfallodatum. Privatpersoner som betalar via oss behöver betala direkt. Sker betalningen via Svea Ekonomi, betalar man först efter att utbildningen har startat (detta gäller dock inte kortbetalning eller direkt banköverföring).

Jag har dyxlexi, kan jag studera hos er?

Den mesta kurslitteraturen finns att tillgå via Legimus (inläst litteratur för personer med läsutmaningar) om man har ett personligt konto där (detta kan man få via sitt bibliotek). I nuläget har vi inte någon möjlighet att anpassa redovisningssätt utan allt sker skriftligt. Att studera på distans kan vara en krävande studieform, där lärandet består av egen läsning och sedan skriftliga redovisningar. Du måste själv överväga ifall detta blir en för stor utmaning för dig i denna form.

Vad händer om jag inte hinner färdigt med mina studier innan tiden är slut?

Studietiden är redan väl tilltagen och skulle det behövas mer tid kan handledare erbjuda det, förutsätt att studenten visat aktivitet och haft en kontinuerlig dialog med handledaren om detta.    

 

Fråga 1-11 gäller endast distansutbildningarna

1: Hur går studierna till?

De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. Du får göra om tills du klarat uppgiften så länge du håller utbildningstiden. Du kan alltid kontakta din handledare vid frågor, och hen förklarar alltid vad du behöver komplettera för att klara uppgiften. På detta sätt behöver du aldrig arbeta ensam utan du har stöd av oss.

2: Om jag inte klarar ett delmoment, vad händer då?

Om du inte får godkänt på ett delmoment kommer din handledare att informera om vad som behövs kompletteras. Det finns ingen begränsning på hur många gånger du får göra om så länge kompletteringen sker inom utbildningens tidsram.

3: Är studierna schemalagda?

Nej! Studierna är helt distansbaserade där du läser i egen takt och i eget tempo så du planerar din studietid som det passar dig bäst. Detta betyder att du kan studerar hemifrån eller vart som helst i världen så länge du har tillgång till internet. Utbildningarna har inga fysiska träffar och du tillgång till vår lärplattform dygnet runt.

4: Hur lång tid tar utbildningen?

Utbildningstiden är väldigt individuell och baseras på tidigare studievana, motivation och tid som man avsätter.

5: Kan man arbeta samtidigt som man studerar?

Våra utbildningar och kurser är formade så att man ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning.  

6: Vad menas med att studera i egen takt och i eget tempo.

Du styr din utbildningstid genom att läsa i den takt du finner rimlig. Varje utbildning ha sin maxtid och under den tidsramen fördelar du studietiden som bäst passar dig.

7: Hur räknar ni studietimmar?

1-åriga utbildningar (med 12 delmoment) = 1600 studietimmar (= en ettårig utbildning på t.ex. högskola/folkhögskola) Eftersom vår studietid är 1 år och inte 1 läsår (52 veckor jämfört med 40 veckor) blir det 30 studietimmar/vecka i 12 månader (vår ”heltid”). Om man läser på 18 månader blir det 20 studietimmar/vecka (= halvtid) I dessa studietimmar är tid för reflektion inräknat, samt för praktiska saker som att införskaffa litteratur etc, så den faktiska tid som studenter lägger per vecka uppskattar vi snarare vara 10-15 h/vecka under 18 månader. 

8: Måste jag vara tillgänglig första studiedagen?

Nej, det behöver du inte vara. Vid utbildningsstart får du ett välkomstmail från din handledare och tillgång ditt första delmoment. Därefter kan du starta din utbildning när du vill.

9: Kan jag pausa min utbildning?

Vi gör en individuell bedömning. Ibland godkänner vi  en paus på max 6 månader, förutsätt att studenten visat aktivitet och haft en kontinuerlig dialog med handledaren om detta. Paus godtas inte i efterhand.

10: Vad händer när min studietid passerat?

Har du varit aktiv och engagerad, kan vi bevilja en förlängning av studietiden. Har du passerat din studietid utan att vara aktiv under en period och utan att kontakta oss, kommer du att avregistreras i vårt system, även om du har betalat för hela utbildningen.

11: Kan jag återuppta mina studier hos er efter några år?

Nej, se ovan.

Kommer jag att få ett jobb efter min utbildning?

Expressas yrkesutbildningar ger dig en yrkestitel inom ett specifikt område som är framtagen utifrån efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. Syftet med våra utbildningar att du som student ska kunna börja arbeta inom det område du har studerat till direkt efter avslutade studier. Vid rekrytering tittar arbetsgivare på personlig lämplighet, tidigare erfarenheter och kunskaper i kombination med utbildning. Kraven från varje enskild arbetsgivare varierar och vi rekommenderar att man i första hand tar reda på vilka krav den aktuella arbetsgivaren har.

Finns det arbetsmöjligheter där jag bor?

För att se hur efterfrågan är i din kommun kan du kontakta arbetsförmedlingen. Du kan även ta kontakt med aktuell arbetsgivare när det gäller specifika arbetsområden för att få säkrare svar gällande efterfrågan samt bedömning av kompetens och kunskap som gäller på just den arbetsplatsen.

Får man högskolepoäng hos er?

Nej.

Har ni yrkesutbildningar?

Ja.

Jag behöver intyg på min utbildning kan jag få det?

Ja det kan du få. Kontakta vår administratör på zara.salahi@expressa.se

Det finns två former av intyg som vi utfärdar. Ett är när du är befintlig student där vi intygar om att du studerar hos oss, där vi anger utbildningens titel, när du startade utbildningen och dagens datum. Ett annat är när du har slutfört dina studier hos oss där intyget bekräftar att vad du har läst och under vilken period.

Vad är för skillnad på distansutbildningar och onlineutbildningar?

Läs mer här: Våra utbildningsalternativ

Vad betyder diplomerad?

Vi är ett privat utbildningsföretag som erbjuder diplomerade utbildningar och kurser. Efter avslutad utbildning hos oss blir du diplomerad. Diplomeringen intygar att du har genomfört din utbildning och beskriver vilka kunskaper och kompetenser du besitter vilket är viktiga delar för en arbetsgivare och framtida klienter att känna till.

Vad betyder det att certifiera sin utbildning?

Om deltagaren efter diplomering vill fördjupa sina kunskaper och är i behov av verksamhetsförlagd erfarenhet kan den välja att bli certifierad. En certifiering hos Expressa innebär en kunskapskontroll av studentens empiriska och teoretiska kunskaper genom en verksamhetsförlagd praktik och examinationsuppgift. Gäller endast vissa utbildningar. Läs mer här: Praktik och Certifiering

Våra terapeutiska utbildningar har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine) och är därmed certifierade.

Får jag kalla mig för terapeut efter er utbildning?

Titeln terapeut är inte en skyddad titel. Våra terapeutiska utbildningar ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver. Efter avslutad utbildning hos oss blir du certifierad terapeut.

Kan jag arbeta som terapeut?

Ja. Du kan arbeta inom verksamheter som söker din kompetens och kunskap, du kan även starta egen verksamhet efter avslutad utbildning. Observera att behandlande yrkesroller som exempelvis psykoterapeut kräver en längre och omfattande utbildning på högskole-/universitetsnivå.

Vad betyder certifierad terapeut?

Efter avslutad utbildning hos oss blir du certifierad terapeut. Utbildningsbeviset intygar att du har genomfört din utbildning och beskriver vilka kunskaper och kompetenser du besitter vilket är viktiga delar för en arbetsgivare och framtida klienter att känna till. Din roll och uppgift som terapeut är att hjälpa andra i samtal för att kunna se sina utmaningar på ett nytt sätt. Detta genom att aktivt kartlägga tankar och beteende och på så sätt finna ett större välmående. Din uppgift blir att arbeta med att hjälpa andra genom terapi.  

Kan jag komma i kontakt med andra studenter?

Du kan komma i kontakt med andra studenter i vår portal för viktiga samtal (gäller endast vissa utbildningar) Läs mer här: Expressas portal för viktiga samtal

Är socialpedagogutbildningen en YH utbildning?

Vi är ett privat alternativ till YH och innehållsmässigt motsvarar vår utbildning en 2-årig YH utbildning. Vår socialpedagogutbildning reviderades om år 2020 för att leva upp till SIS krav om 2 årig utbildning. (Statens institutionsstyrelse)

Hur är upplägget för de två praktikperioderna i socialpedagogutbildningen?

De två praktikperioderna har lite olika upplägg och behöver därför hållas isär – den första perioden är i form av auskultation, dvs de ska “gå bredvid” och lära sig om verksamheten och arbetet genom observation. I den andra ska de tillsammans med praktikhandledaren sätta upp uppgifter och mål för perioden, och studenten ska alltså vara mer aktiv på den andra praktiken.

Kan jag validera praktiken?

Det kan du om du har tidigare empirisk erfarenhet inom det specifika arbetsområdet som utbildningen berör. Du behöver med hjälp av arbetsplatsen intyga att praktiktimmarna har utförts. Examinering och certifiering genomförs efter att vi på Expressa fått detta intyg.

Kan ni hjälpa till med/tipsa om praktikplatser?

Vi kan inte hjälpa till med att hitta praktikplatser men du kan naturligtvis bolla idéer med oss.