15 900.00 kr

- för dig som vill arbeta med äldre

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

4 900.00 kr

- öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem

7 500.00 kr

- fortbildning om våld i nära relationer

15 900.00 kr

- arbeta med beroendeproblematik 

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT

16 900.00 kr

- utbildning i handledning

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom emotionsfokuserad terapi

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av CFT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering