Certifierad Skrivterapeut

(Onlineutbildning)

2499 kr

 

SYFTE OCH MÅL

Utbildningen i terapeutiskt skrivande vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom skrivande och skrivterapi på en professionell och/eller privat nivå. Utbildningen ger dig verktyg och redskap i hur du kan använda metoder för att hjälpa andra och dig själv att utvecklas och förbättra välmåendet.

 

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskaper om skrivterapi som metod
  • Rollen som skrivterapeut
  • Tekniker och metoder inom skrivterapi
  • Processen för terapeutiskt skrivande

 

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

 

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då alla studier är på avancerad språklig nivå. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs, samt grundläggande datakunskaper.

 

ANTAGNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Utbildningen är en digital onlineutbildning som du har tillgång till via plattformen Allectio. Du behöver ha ett personligt konto på allectio.se och det får du enkelt genom att registrera dig.

Efter ditt köp har du direkt tillgång till kursen (för mer info gällande detta se våra Allmänna villkor). Observera att betalningen för våra onlineutbildningar går via Klarna.

Studierna sker uteslutande på distans via plattformen Allectio.

Allt studiematerial ingår och ingen kurslitteratur tillkommer.

Kursen är baserad på självstudier utan lärarhandledning och du har obegränsad tillgång till kursen.

 

KURSENS UPPLÄGG

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket innebär att du som student bestämmer din studietakt.

För att bli godkänd krävs att du genomför kursens samtliga delar.

När samtliga moment är genomförda får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

 

För mer information och anmälan, tryck här:

Skrivterapeut