Certifiering

Certifiering

När studenten har fått godkänt på samtliga delar i sin utbildning blir den diplomerad.

Om deltagaren efter diplomering vill fördjupa sina kunskaper och är i behov av verksamhetsförlagd erfarenhet kan den ansöka om att bli certifierad. En certifiering hos Expressa  innebär en kunskapskontroll av studentens empiriska och teoretiska kunskaper genom en verksamhetsförlagd praktik och examinationsuppgift.

Anmälan till certifiering kan endast göras efter avslutad diplomutbildning

Certifiering

Anmälan till certifiering

1 900.00 kr

Företag? Köp här

Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressa.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

4 900.00 kr

Annan terapeutisk inriktning

1 900.00 kr

Anmälan till certifiering

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT