18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av ACT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med kognitiv beteendeterapi

15 900.00 kr

- motiverande och coachande samtal

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa par och andra i sina relationer

Organisation och ledarskap

Diplomerad Projektledare

18 900.00 kr

-För dig som vill arbeta med projekt

15 900.00 kr

- samtal för att finna motivation, hantera sin stress eller rädda en relation

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom emotionsfokuserad terapi

18 900.00 kr

-för dig som vill hjälpa andra med hjälp av CFT

18 900.00 kr

-för dig som vill arbeta med välbefinnande och stresshantering

15 900.00 kr

- för dig som vill arbeta med integrationsfrågor

4 900.00 kr

- grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar

Organisation och ledarskap

Ledarskapsutbildning

18 900.00 kr

- för dig som arbetar som chef och ledare eller har intresse av att arbeta inom detta område